امور بازرگانی خارجی


این شرکت به موجب اساسنامه خود در زمینه معاملات بازرگانی خارجی به ویژه انجام واردات کالا و تجهیزات و ماشین آلات برای شرکت های دولتی و غیر دولتی فعالیت می نماید.
گستره فعالیت این شرکت در این خصوص از نقطه صفر تا نقطه صد را ( بنا به درخواست متقاضی) در بر می گیرد، که خلاصه آن به شرح زیر است:
 1. منبع یابی و عقد قرارداد و اخذ پروفرما
 2. انجام اقدامات اولیه از جمله امور مربوط به استاندارد و اخذ ثبت سفارش و اظهار حمل
 3. ارائه خدمات مربوط به افتتاح اعتبار اسنادی
 4. ارائه خدمات بیمه حمل ونقل بین المللی توسط شرکت های معتبر بیمه ای
 5. ارائه خدمات مربوط به حمل کالا از مبادی خرید تا مقصد نهائی کالا
 6. ارائه خدمات بازرسی کالا در مبدا از طریق شرکت های مورد وثوق بین المللی
 7. اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی در رابطه با ورود و صدور کالاها
 8. انجام عملیات ورود موقت کالا بمنظور استفاده از ماشین آلات و تجهیزات در پروژه های ملی و منطقه ای
 9. انجام عملیات صدور موقت کالا بمنظور استفاده از ماشین آلات و تجهیزات در پروژه های فرا منطقه ای در کشورهای دیگر
 10. آموزش (واردات – صادرات – امورگمرکی و ترخیص کالا- اعتبارات اسنادی _ زنجیره تامین کالا - اینکوترمز _ بیمه های حمل و نقل بین المللی – حمل و نقل بین المللی)


امور گمرکی و ترخیص کالا


این شرکت امور گمرکی و ترخیص کالاهای وارده و صادره را در کلیه گمرکات کشور با رعایت منافع و مصالح آن شرکت و در حداقل زمان ممکن با استعانت از تجربه و تخصص و روابط حسنه این مجموعه با گمرک به ا نجام می رساند.
این شرکت دارای 10 تیم مستقر در گمرکات اصلی کشور به شرح زیر می باشد:
 1. بندر عباس سه تیم .دو تیم برای امور متعارف و یک تیم ضربتی برای موارد فوری.
 2. بندر امام ، یک تیم .
 3. بندر انزلی ، یک تیم .
 1. بندر امیر آباد بهشهر، یک تیم.
 2. تهران – گمرک تهران ، یک تیم.
 3. تهران – گمرک فرودگاه امام ، یک تیم.
 4. بندر نوشهر ، یک تیم
 5. منطقه آزاد چابهار ؛ یک تیم

شرح اقدامات این شرکت در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا

 • اخذ ترخیصیه ازنمایندگی های شرکت حمل ونقل
 • اخذ قبض انبار از مراجع نگهدارنده کالا
 • تکمیل اسناد مورد نیاز گمرک
 • تنظیم اظهارنامه گمرکی مطابق آخرین مقررات گمرکی و جدول تعرفه گمرکی
 • انجام عملیات مربوط به احراز هویت و مراتب اسنادی
 • انجام مراحل مربوط به استاندارد کالا در صورت لزوم ویا اخذ گواهی استاندارد با تودیع تعهدات
 • نظارت و هماهنگی در ارزیابی کالا
 • نظارت و هماهنگی برای ارزش گذاری کالا در گمرک
 • اخذ پروانه سبز گمرکی در اسرع وقت
 • بارگیری کالا وارسال به مقاصد مورد نیاز آن شرکت
 • تکمیل اسناد مثبته و تحویل آن به شرکت


آموزش کارگاهی و کاربردی


شرکت توسعه تجارت مروارید نگین کاسپین، سمینارها و کارگاههای تخصصی متعددی در زمینه های تنظیم اظهارنامه گمرکی، ثبت سفارش الکترونیکی در واردات، شناخت عوامل تاثیرگذار در تجارت ایران با عراق و ... با سخنرانی دکتر علیرضا راشدی اشرفی برگزار نموده است.

دکتر علیرضا راشدی اشرفی همچنین مدرس دانشگاه، پژوهشگر، مشاور امور اقتصادی و بازرگانی و کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی بوده و مولف کتب بسیاری در زمینه گمرک، بازرگانی خارجی، صادرات ، حقوق تجارت و ... می باشند.
سمینارها         تألیفات